SNAKKE MED NOEN?

Har du spørsmål om det å 
leve med hjernesvulst?

Vi vet hva du går gjennom

En likeperson er en mann eller kvinne, men først og fremst et medmenneske som har gjennomlevd de samme vanskelige situasjonene som du selv er opp i eller kan komme opp i. Enten som pårørende eller har vært/er syk selv. En likeperson er ikke en fagperson og alle har fått nødvendig opplæring i det å være likeperson og alle har taushetsplikt. Likepersonen er et menneske det er godt å snakke med og få noen gode råd hos.

En likeperson er:

  • en å snakke med.
  • en som lytter og tar deg på alvor.

Likepersoner er medmennesker, ikke overmennesker, og de skal ikke uttale seg om spørsmål som har med diagnose eller behandling å gjøre.

Likepersonsarbeidet er en den viktigste delen av Hjernesvulstforeningens arbeid for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres nærstående/pårørende.

Gjennom likepersonsarbeidet vil vi bidra til en best mulig livskvalitet for de som er rammet av Hjernesvulst.
En likeperson i Hjernesvulstforeningen er en person som på bakgrunn av erfaring om å leve med diagnosen enten som rammet eller som pårørende, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og deres pårørende.

Likepersonene formidler viktig kunnskap til de som søker informasjon om Hjernesvulst, og om hvordan det er å leve med sykdommen.

Likepersonsarbeidet i Hjernesvulstforeningen drives med grunnlag i Hjernesvulstforeningens retningslinjer og vedtekter.
Likepersoner er ikke helsepersonell. De er medmennesker, ikke overmennesker, og de skal ikke uttale seg om spørsmål som har med diagnose eller behandling å gjøre.

Våre likepersoner utfører sitt verv på frivillig grunnlag. De har fått en grundig opplæring før de går inn i tjenesten og har underskrevet en taushetserklæring. Det vil si at det som blir sagt mellom deg og likepersonen, forblir mellom dere.
Likepersonsarbeidet kommer til uttrykk på mange måter. Det kan være likepersonssamtaler på vår kontakttelefon, møter på Vardesenter, Hjernesvulstforeningens lokallagsmøter og årsmøtene.

Ring direkte til likepersonsansvarlig: 941 47 686

Ring direkte til en av våre likepersoner:

En del av våre likepersoner har sagt seg villig til å stå oppført med kontaktinformasjon i medlemsblad og på våre hjemmesider. Kontaktinformasjon på disse finner du her.

Likepersoner med bakgrunn som pårørende:

NavnAdresseE-postTelefon
Kevin McKiernan0194 Oslokevintps@gmail.com986 93 018
Dag Simpson0374 Oslodag.simpson@getmail.no
Ingrid Abelsnes Wilberg1177 Osloingridwilberg@getmail.com900 79 500
Berit Aaslund1404 Siggerudberitaaslund@gmail.com977 87 178
Helge Ludvigsen3033 Drammenhelge.ludvigsen@ebnett.no909 45 432
Nina Søndergaard1534 Mossninasn54@gmail.com922 63 010
Monica Solberg Hansen4070 Randabergmonica.solberghansen@getmail.no 938 29 007
Eli Solheim9013 Tromsøelisolheim@gmail.com971 22 801

 

Likepersoner med bakgrunn som rammede:

NavnAdresseE-postTelefon
Hanne Mjøen0194 Oslohannemjoen@hotmail.com905 00 270
Unni Schultz0372 Oslounni.schultz@online.no950 59 509
Ester Chekkour0578 Osloester_reiersen@hotmail.com480 28 402
Oddmund Garden1914 Ytre Enebakk90821266@online.no908 21 266
Pål Kjeldsen1387 Askerpaul@hjernesvulst.no915 53 510
Cathrine Aas Moen1482 Nittedalcatmoe1967@gmail.com900 10 140
cathrine@hjernesvulst.no
Cecilie Hansen3033 Drammencecilie.t.hansen@ebnett.no930 35 768
Tore Christensen3233 Sandefjordtore.christensen@sfjbb.net918 82 742
Helge Siljan3237 Sandefjordhelge.siljan@gmail.com403 28 989
Tom Ole Seljordslia3691 Gransheradtom.ole.seljordslia@hjernesvulst.no901 77 491
Jörg Hänicke5162 Laksevågj.haenicke@gmail.com403 28 989
Merethe Bue7045 Trondheimmere.the.the@gmail.com903 64 398
Sølvi Skarra Kvitnes7046 Trondheims.skarrakvitnes@gmail.com905 35 598
Astrid Fånes7600 Levangerastfaane@online.no413 22 872
Mette Krogstad7503 Stjørdalmettek@hjernesvulst.no952 61 363
Frode Hallem7606 Levangerfrode.asbjorn.hallem@levanger.kommune.no482 47 230
Solveig Lomsdal8907 Brønnøysundslomsdal@hotmail.com915 22 945
Solveig Strand9023 Krokelvdalloensen@live.no934 84 455
Grethe Marie Guttorm9845 Tanaguttorm57@hotmail.com993 38 346

«Kort om mestring» er en serie på syv korte filmer som handler om mestre det å leve med kronisk eller alvorlig sykdom. Innholdet er basert på Mestringskurs for menn, og er laget slik at det er fokus på tekst og medfølgende kommentarer. Kurset og materiellet er utviklet med støtte av ExtraStiftelsen.

Filmene kan sees hver for seg eller i rekkefølge, du bestemmer selv hva du ønsker å gjøre. Det lett komprimerte innholdet er ment å være tips til mestring og inspirasjon til refleksjon rundt egen rolle.

Leksjon 1

Leksjon 2

Leksjon 3

Leksjon 4

Leksjon 5

Leksjon 6

Leksjon 7