Snakke med noen?

En likeperson er en mann eller kvinne, men først og fremst et medmenneske som har gjennomlevd de samme vanskelige situasjonene som du selv er opp i eller kan komme opp i. Enten som pårørende eller har vært/er syk selv. En likeperson er ikke en fagperson og alle har fått nødvendig opplæring i det å være likeperson og alle har taushetsplikt. Likepersonen er et menneske det er godt å snakke med og få noen gode råd hos.

En likeperson er:

  • en å snakke med.
  • en som lytter og tar deg på alvor.

Likepersoner er medmennesker, ikke overmennesker, og de skal ikke uttale seg om spørsmål som har med diagnose eller behandling å gjøre. Likepersonsarbeidet er en den viktigste delen av Hjernesvulstforeningens arbeid for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres nærstående/pårørende.

Gjennom likepersonsarbeidet vil vi bidra til en best mulig livskvalitet for de som er rammet av Hjernesvulst.
En likeperson i Hjernesvulstforeningen er en person som på bakgrunn av erfaring om å leve med diagnosen enten som rammet eller som pårørende, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og deres pårørende.

Likepersoner møter du på Vardesentrene, hvor mange av Hjernesvulstforeningens likepersoner også går vakter, i tillegg til at du kan komme i kontakt med dem gjennom Hjernesvulstforeningen.

Likepersonene formidler viktig kunnskap til de som søker informasjon om Hjernesvulst, og om hvordan det er å leve med sykdommen.

Likepersonsarbeidet i Hjernesvulstforeningen drives med grunnlag i Hjernesvulstforeningens retningslinjer og vedtekter.
Likepersoner er ikke helsepersonell. De er medmennesker, ikke overmennesker, og de skal ikke uttale seg om spørsmål som har med diagnose eller behandling å gjøre.

Våre likepersoner utfører sitt verv på frivillig grunnlag. De har fått en grundig opplæring før de går inn i tjenesten og har underskrevet en taushetserklæring. Det vil si at det som blir sagt mellom deg og likepersonen, forblir mellom dere.
Likepersonsarbeidet kommer til uttrykk på mange måter. Det kan være likepersonssamtaler på vår kontakttelefon, på vår chattetjeneste, møter på Vardesenter, Hjernesvulstforeningens lokallagsmøter og årsmøtene.

Ordliste for hjernesvulst-pasienten

Ring en likeperson

Ring direkte til en likeperson: 

En del av våre likepersoner har sagt seg villig til å stå oppført med kontaktinformasjon i medlemsblad og på våre hjemmesider.

Kontaktinformasjon på disse finner du her.

En likeperson er ikke en fagperson, men en person som også har hjernesvulst, eller er pårørende. Å snakke med en person som har opplevd noe lignende som deg, som du kan utveksle erfaringer med eller stille spørsmål til kan være nyttig og godt. Våre likepersoner har ulike erfaringer og vi prøver å finne noen som best mulig kan passe den enkeltes behov.

Likepersoner har ikke medisinsk fagkompetanse og kan ikke svare på medisinske spørsmål. Det må legen din ta seg av.

 

Kontakt en likeperson

Vi vet at reisen med en hjernesvulst i familien kan være lang og tung, og det er mange som har spørsmål om det å leve med sykdommen. Har du noe du vil snakke med en likeperson om? Fyll ut skjemaet og en likeperson vil kontakte deg.

Likepersoner med bakgrunn som pårørende:

Navn
Sted
E-post
Telefonnummer
Ingrid Abelsnes Wilberg

1177 Oslo

Berit Aaslund

1404 Siggerud

Nina Søndergaard

1534 Moss

Gunn Karin Andersen

3225 Sandefjord

Monica Solberg Hansen

4070 Randaberg

Marianne Sandvik

7033 Trondheim

Elisabeth Sandvik

7036 Trondheim

Berit Catherine Johnsen

7374 Røros

Maiken Lunderøy

8074 Bodø

Anne Marie Kalseth

7654 Verdal

Lillian Bigset

7670 Inderøy

Ung pårørende

Ønsker du kontakt med en ung pårørende under 35 år, ta kontakt med Elisabeth Sandvik, Marianne Sandvik eller Elizabeth Ledal.

Likepersoner med bakgrunn som rammet:

Navn
Sted
E-post
Telefonnummer
Hanne Mjøen
0578 Oslo
Sten Aksel Heien
4879 Grimstad

Therese Flygind

0286 Oslo

Pål Kjeldsen

1387 Asker
Cathrine Aas Moen
1482 Nittedal

Ester Chekkour

1550 Hølen
Pål Oraug
1730 Ise
Cecilie Hansen
3033 Drammen
Tore Christensen
3233 Sandefjord
Trine Pettersen
4326 Sandnes

Linda Vier Engelsgjerd

4316 Sandnes

Merethe Bue

7045 Trondheim

Sølvi Skarra Kvitnes
7046 Trondheim

Astrid Fånes

7750 Namdalseid

Solveig Strand
9023 Krokelvdal
Torunn Hermansen
9511 Alta
Grethe Marie Guttorm
9516 Alta

Anita Frøshaug

1684 Vesterøy

Mestringstips

«Kort om mestring» er en serie på syv korte filmer som handler om mestre det å leve med kronisk eller alvorlig sykdom. Innholdet er basert på Mestringskurs for menn, og er laget slik at det er fokus på tekst og medfølgende kommentarer. Kurset og materiellet er utviklet med støtte av ExtraStiftelsen.

Filmene kan sees hver for seg eller i rekkefølge, du bestemmer selv hva du ønsker å gjøre. Det lett komprimerte innholdet er ment å være tips til mestring og inspirasjon til refleksjon rundt egen rolle.