Tidligere nyheter

Klinisk studie trenger deltakere!

Bortem-17-studien som er rettet mot glioblastompasienter med umetylert MGMT-status og pasienter med anaplastisk astrocytom med residiv som har gått over til glioblastom, har mange ledige

Les mer »

Opprop

Jeg har et minne fra en svunnen tid. Et minne fra baksetet i en Citroën et sted i Midt-Norge, på sommerferie mens radioen sto på.

Les mer »