Hjernesvulstforeningens side for fag og forskning vil gi deg en samling av artikler slik at du kan holde deg oppdatert over forskningsnyheter og annet faglig stoff om hjernesvulster.

En ting som vi først vil slå fast er at det på helsenorge.no tydelig kommer frem at det er slik at alle hjernesvulster skal regnes som kreft, pga sin plassering inne i vår trange hodeskalle som er fylt av nerver, sentrum for språk, syn og bevegelse, vår hukommelse og vår personlighet. Når man møter praksis hos sykehus og leger, så er dette ofte annet, da de langt på vei styres av veilederne som Helsedirektoratet utgir, f.eks. for «Pakkeforløp hjernekreft», hvor de definerer hjernekreft som kun de ondartede diagnosene, dvs. der hvor svulsten vokser seg inn i og infiltrerer hjernevevet. Hjernesvulstforeningen er naturlig nok opptatt av alle hjernesvulstdiagnoser, og mener at pakkeforløpene som dreier seg om kreft i hjernen skal omfatte alle typer hjernesvulster, basert på de funksjonsnedsettelsene som hjernesvulsten og behandlingen av denne medfører. Alle hjernesvulster er kreft, noen av dem er høygradige og har et mer aggressivt forløp, men alle setter sine varige fotavtrykk i våre hjerner!

Artikler og foredrag

Bortem-17-studien i Bergen

Studien som kombinerer bortezomib med temodal er i full gang og Hjernesvulstforeningen er som som brukermedvirkere imponert over studien så langt. Det som imidlertid er et problem er at det har vært lite rekruttering til studien. Studien er ikke begrenset til Bergensområdet, hele landet kan delta ved sitt universitetssykehus. Er du blant de som responderer dårlig på temodal kan du kanskje være med i denne studien og oppnå bedre effekt av temodal.

Les artikkelen her.

Protonstråling mot glioblastom

Dr Petter Brandal har fått en tildeling for å forske på om protonstråling er bedre enn dagens strålebehandling av glioblastom. I PRO-GLIO studien vil forskerne gi enten strålebehandling eller protonbehandling til hjernekreftpasienter gjennom en randomisert studie. Målet er både å innføre protonterapi som en behandlingsform for disse pasientene og å finne ut hvem som vil dra nytte av denne behandlingen, både med tanke på sykdomsforløp og livskvalitet.

Les artikkelen her.

Handlingsprogam for hjernesvulster

En gruppe av våre beste behandlere har laget nasjonale retningslinjer for hjernesvulster. Disse skal være langt på vei styrende for den behandlingen som gis. Det er foreløpig laget fem forskjellige retningslinjer som tar for seg forskjellige diagnoser samt en generell. Som pasient eller pårørende kan du lære mer om sykdom og behandling gjennom å lese disse retningslinjene, og du kan også stille bedre forberedt til samvalg når det gjelder din behandling.

Lenke til retningslinjene.

Oversikt over forskning

Norsk forskning finner du på Cristin som er en norsk database over pågående studier.

https://www.cristin.no/

Clinicaltrials.gov er det internasjonale nettstedet for kliniske studier. Der er all informasjon på engelsk.

https://clinicaltrials.gov/

Artikler og foredrag på engelsk

Kombinasjonsbehandling med TTF (Optune).

Både kombinert med ordinær kjemoterapi og immunterapi kan det vise seg at Tumor Treating Fields, kjent som Optune, kan ha en god effekt på glioblastomer. Glioblastom er kjent for å bli kjemoresistent over tid, altså at cellegiften ikke lenger har effekt, og ny kombinasjonsbehandling kan gi effekt.

Les artikkelen her.

Kan andre virus drepe kreftvirus?

Onkolytiske virus er gjerne en del av immunterapibehandling, hvor disse dreper kreftceller. I denne artikkelen er det herpesviruset som gir oss munnsår som er reprogrammert til å angripe gliomer hos barn. Viruset ble satt inn i hjernen via kateter og halvparten fikk også en lav dose stråleterapi sammen med virusbehandlingen.

Les artikkelen her.

Sonodynamikk – nye behandlingsmåte uten operasjon

Gjennom å utvikle medikamenter som kan gis intravenøst og som selektivt søker og binder seg til kreftceller, for så å aktiveres ved hjelp av ultralyd, kan man kanskje i fremtiden oppnå å komme til hjernesvulster uten operasjon. Den første pasienten med glioblastom har nå fått slik behandling.

Les mer og se video!

Kan astmamedisinvære en del av glioblastombehandlingen?

Det foregår nå dyreforsøk hvor mus har fått glioblastomceller fra mennesker i sin hjerne. Gjennom å styrke hjernens egen evne til å reparere seg selv ved hjelp av astmamedisin, kan glioblastom muligens behandles med astmamedisin som en del av behandlingen.

Les artikkelen her.

Lovende resultater med CAR-T

I en preklinisk laboratoriemodell har immunterapiforsøk med kimære antigenreseptorer (CAR-T) lykkes i å fjerne alle spor etter glioblastom. Walter and Eliza Hall Institute i Australia har nå utstyret og kompetansen til prøve ut slik immunterapi raskt og å overføre slik kunnskap til klinisk behandling av pasienter.

Les artikkelen her.

PET gir bedre oversikt over vekst enn MR

PET-scanning, altså «positron emission tomography» med aminosyrebasert kontrastvæske gir bedre bilder og større innsikt enn MR-undersøkelser når det gjelder å skille mellom dødt vev og mulig ny vekst av hjernemetastaser.

Les artikkelen her.