Lev godt med sykdom

Sykdom forbindes med svakhet, men alle som selv har opplevd å være syk vet hvor sterk man må være – sykdom krever sterke mentale muskler! Vi kan ikke tenke oss friske, men vi kan tenke oss sterke og verdige. Da kan vi bedre stå opp mot plagene og problemene som følger i kjølvannet av sykdom […]

Veileder for de med kognitive vansker

NAVs veileder for de som er i arbeid eller høyere utdanning med kognitive vansker inneholder en del nyttig informasjon for saksbehandlere hos NAV, arbeidsgiver og studiestedet. Dessverre ser det ut til at denne veilederen for tiden ikke er å finne på NAVs nettsider, så den publiseres derfor her på våre sider. I arbeid og høyere […]