Kurstilbud høsten 2018

Høsten 2018 blir det mange gode kurs for hjernesvulstrammede og deres pårørende. For første gang skal det også arrangeres «Det sitter i hodet» i Trondheim.

Som vanlig blir det kurs i Bergen ved Haraldsplass og Oslo ved Radiumhospitalet, og kurs for hypofysesvulstrammede ved Rikshospitalet. Det sitter i hodet og hypofysesvulstkurs er begge kurs som går over to dager og inneholder forskjellige relevante tema og gruppesamtaler. Disse kursene krever henvisning og dette ordnes raskt når du melder deg på. Det er viktig at også ektefelle/ samboer eller kanskje også andre pårørende er med på disse kursene, behovet kan være vel så stort hos pårørende som hos den som er rammet. Kostnader til reise dekkes og det er lav egenandel på kursene. Har du ennå ikke deltatt på slike kurs, så er tiden kanskje inne denne høsten for å lære mer om mestring og møte andre i samme båt.

 

DATO                   STED                                     KURSTYPE                               MÅLGRUPPE
18.–19. sept        St. Olav/Fys. Med. Lian     Det sitter i hodet                     Alle
20.–21. sept        Radiumhospitalet               Det sitter i hodet                      Høygradige
25.–26. okt         Rikshospitalet                      Hypofysesvulstkurs                 Alle
29.–30. nov        Haukeland/Haraldsplass   Det sitter i hodet                     Alle
6.–7. des             Radiumhospitalet                 Det sitter i hodet                     Lavgradige

Kursinvitasjon Det sitter i hodet Trondheim september 20182018

Brosjyre_mestringskurs ved Hjernesvulst høst (002)

Det sitter i hodet Radiumhospitalet september 2018

Det sitter i hodet generell desember

Hypofysesvulstkurs høsten 2018

Montebellosenteret har kurs 14.–21. september. Dette kan du lese mer om i en egen annonse på siste side av Hjerne Det! 2/2018 eller i egen sak på hjernesvulst.no.