Nytt kurs på Montebellosenteret

Alle som har eller har hatt kreft kan få opphold ved Montebellosenteret. Kursopphold handler om at du får faglig kunnskap, kan dele erfaringer og oppleve fellesskap med andre mennesker i tilnærmet lik situasjon. Det er i alle kurs mulig å ha med seg pårørende/nærstående.

Kurset «Kreft – hva nå?» inneholder en dynamisk prosess hvor kunnskapsformidling om kreft, endringsstrategier og livet videre er i fokus. Oppmerksomheten er rettet mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling.

«Hjernesvulst – hva nå?» Kursene er for alle som har/har hatt hjernekreft eller godartet hjernesvulst. Kurset kan søkes alene eller med nær pårørende. Kurs 37a 14. – 21. sept

Etter deltakelse på «Kreft – hva nå?» kan du fortsette på trinn 2 kurs, som er ulike temakurs som fokuserer på utfordringer videre i livet. De ulike
temaene tar for seg utfordringer av fysisk, psykisk, sosialt eller eksistensiell karakter, og hvordan du kan mestre utfordringer videre i livet. En oversikt over alle våre kurs finner du på www.montebellosenteret.no