CAR-T engangsbehandling som gjør frisk?

CAR-T er en avansert form for immunterapeutisk behandling som består i å ta pasientens egne celler og gjøre disse til avanserte «vaktmesterceller» som settes tilbake i pasientens egen kropp. Denne behandlingen er altså skreddersydd og virker kun på denne ene pasienten, og har derfor en høy kostnad sammenlignet med tradisjonelle kreftmedisiner som for hjernekreft har begrenset virkning og som oftest bare utsetter sykdommen i en periode mens kreftcellene bygger opp sitt forsvarsverk mot denne medisinen. Les mer om CAR-T i denne artikkelen i vårt medlemsblad: https://www.hjernedet.net/journal/2021/2/m-186/CAR-T_%E2%80%93_dyrt,_spennende_og_en_mulig_l%C3%B8sning?