Julen står for døren og det blir nok en jul med restriksjoner pga koronapandemien. Hjernesvulstforeningen håper at dette er den siste julen med slike restriksjoner og at det kommende året vil bli et langt friskere år for samfunnet, og et år med viktige fremskritt i behandlingen av hjernesvulstrammede.

Hjernesvulstforeningen har i dag fått en julegave av Stiftelsen Dam; det er tildelt midler til et nytt mestringsopplegg som skal gå over tre samlinger i 2022-2023. Mestring – Hjerne det! blir en realitet, og vi vil komme tilbake til utlysning av plasser på dette opplegget i løpet av årets første måneder.

Vi håper at alle holder seg friske og koronafri, og at dere til tross for økende smitte. Vaksinasjonstilbudet skal kunne omfatte alle som ikke har en sterk medisinsk grunn til å takke nei til vaksine. For oss som pasientgruppe er det lov å håpe på at også de etternølerne som så langt har valgt å avstå fra vaksinasjon vil ta imot tilbudet, slik at helsevesenet får midler og personell nok til å gjennomføre annen livsviktig behandling, kliniske studier og utvikle ny, utprøvende behandling.

Sekretariatet vil ha redusert tilgjengelighet og i praksis være stengt i tidsrommet 20. desember til 2. januar. E-post vil bli lest sporadisk for å fange opp ev. hastesaker. Trenger du noen å snakke med, så finner du kontaktinformasjon til våre dyktige likepersoner under «Snakke med noen».

Vi ønsker dere alle alt godt, en fredfylt juletid og ikke minst et knakende godt nytt år! Takk for det gamle – vi møtes igjen i 2022!