Hjernesvulstforeningens mestringskonferanse i 2022 skal bli en realitet, etter at vi har måttet avlyse pga smittevernbestemmelsene og koronapandemien i 2020 og 2021.

Vi byr på gode foredragsholdere og hyggelig sosialt samvær i perioden 6.-8. mai, på Quality Airport Hotel Gardermoen. Fra programmet kan vi allerede røpe Ole Petter Hjelle, Jan K Bjørneboe, Yvonne Dolonen, Audun Myskja og flere – som alle vil gi deg noe med på veien mot din mestring.

Mestringskonferansen er primært et tilbud til våre medlemmer, men er også åpen for andre.
Medlemspris er kr 1400,- per person for helpensjon, mens andre må betale kr 6000,- for helpensjon.
Likepersoner, æresmedlemmer, valgstyremedlemmer til hovedstyret og regionstyremedlemmer får rabatt. 
Egenandelen dekker hele helgen (overnatting samt alle måltider f.o.m. middag fredag til lunsj søndag),
men ikke alkoholholdig drikke.

Påmelding gjøres helst gjennom medlemssystemet ved å følge denne lenken, påmelding eller
hvis du ikke får det til: ved å sende en e-post til Hjernesvulstforeningen på kurs@hjernesvulst.no.
Husk å melde fra om evt. allergier og spesielle behov, samt hvis du ønsker å søke om reisestøtte.

Bindende påmelding innen 31. mars.

Avbestillingsfrister:
Avmelding før 31. mars: 50% egenandel
Avmelding før 6. april: 75% egenandel
Avmelding etter 20. april: 90% egenandel

Frister vil selvfølgelig endres/avvikes ut ifra restriksjoner ifm Covid-19.

Fullstendig program legges ut i midten av mars.

Påmeldingsskjema finner du her