Universitet i Oslo søker ektepar/samboere til et forskningsprosjekt hvor den kreftsyke i paret ønsker å dø hjemme. Hvis du som leser dette er etterlatt etter ektefelle/partner som døde hjemme er du også velkommen til å delta.
I prosjektet Nære relasjoners betydning for hjemmedød skal doktorgradsstipendiat Margareta Møkleby intervjue kreftpasienter og hans/hennes partner om hvordan spørsmålet om hjemmedød kom opp, hvordan pasienten og partneren erfarer situasjonen hjemme nå og hvordan de tenker om tiden fremover. Vi ønsker også å intervjue den etterlatte partneren om hvordan den siste tiden forløp hjemme, og hva som gjorde hjemmedød mulig, eventuelt ikke. Intervjuene skal primært skje i pasientens hjem.
Les mer om studien her Nære relasjoners betydning for hjemmedød
Hvis du/dere er interessert i å få mer informasjon eller delta i studien, ta kontakt med stipendiat Margareta Møkleby på mail: e.m.mokleby@medisin.uio.no eller prosjektleder Lisbeth Thoresen: lisbeth.thoresen@medisin.uio.no