Det ble under fagdagen gjort opptak som presenteres som 6 filmer. En fullversjon fra hele dagen og fem sortert etter tema og innledere. Her er det mye interessant for oss. Politikerne fra Helse- og Omsorgskomitéen på Stortinget ble invitert. Leder i komitéen, Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre og medlem, Bård Hoksrud fra FrP stilte til debatt og som er en av filmene som du kan se.