Nasjonal hjernesvulstkonferanse

3. april har du sjansen til å møte landets ledende forskere på hjernesvulster

Få innsikt i mange ulike forskningsprosjekt!

Hjernesvulstforeningen og Norsk hjernesvulstskonsortium inviterer til Store auditorium ved Rikshospitalet, 3. april kl 14 – 18. Det legges opp til et variert program, men hovedmenyen vil være korte innlegg fra ulike grupper som forsker på hjernesvulster. Ja, vi ønsker å inkludere flest mulig forskningsgrupper i samme rom som rammede, pårørende, fagfolk i helsevesenet, politikere og all interesserte.

Når forskere presenterer i et format rettet mot grupper med bred erfaringsbakgrunn, vil det være spesielt interessant for pasienter og pårørende å delta. Til påmelding

Vi håper mange vil benytte denne sjeldne sjansen til å møte forskerne vi sterk ønsker skal finne en kur mot hjernekreft!