Åpent møte om frivillighet Sykehuset i Vestfold

Frivillighet handler om å gjøre en forskjell, både for andre og for seg selv. Det er mange oppgaver på sykehus som ikke krever helsefaglig kompetanse. Frivillige kan i stor grad bidra i dette arbeidet. For eksempel med å være gode samtalepartnere, praktisk hjelp og støtte. 

Sykehuset i Vestfold inviterer pasienter og pårørende, brukerorganisasjoner, frivillige og ansatte til idédugnad. Målet er å få frem gode forslag til tjenester som frivillige kan bidra med på sykehuset, og hvordan frivillige personer og organisasjoner kan bidra med å levere disse tjenestene.

 

Det inviteres til åpent møte i Lærings- og mestringssenterets sine lokaler.

Adresse: Welhavensvei nr. 16, på Solvang i Tønsberg
Onsdag 18. mars
Kl.: 16.00 – 18.00

 

Møtet innledes ved administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF, Stein Kinserdal og gjennomføres i samarbeid med Brukerutvalget.

«Det er mange eksempler på at frivillige gir tjenester
som er viktige for å gi pasientene et bedre
tilbud og bedre opplevelser. Trolig kan frivilliges
bidrag utvides til nye områder.»

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)

Frivillighet

Leave a comment