Gjennom denne undersøkelsen ønsker vi å få større innsikt i hvordan hverdagen mestres for rammed og pårørende, hvilke tilbud de har og hvordan Hjernesvulstforeningens tilbud oppleves. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes i interessepolitisk arbeid, utvikling av medlemstilbud, forbedre informasjonsflyten og oppfølging av rammede og pårørende gjennom økt kunnskap.

Undersøkelsen er lagt opp med en enklest mulig spørsmålsstilling, og tar ca 10 minutter å gjennomføre. Avhengig av hvilke svar du du gir, vil du bli ledet videre til neste spørsmål. Således kan det være at du hopper over noen spørsmål i undersøkelsen.

Vi spør etter personopplysninger i undersøkelsen og garanterer for at personvernlovgivningens krav til sikker behandling og anonymitet er ivaretatt. Det er ikke mulig å spore opplysninger tilbake til den enkelte som besvarer undersøkelsen.

Vi ber om at den enkelte kun besvarer undersøkelsen en gang, selv om det er mulig å svare flere ganger.

Undersøkelsen besvarer du ved å følge denne lenken.