Det er lite statistikk tilgjengelig og Hjernesvulstforeningen trenger litt hjelp fra medlemmene for å kunne gjøre seg opp en mening om hvordan en ev. sammenslåing av egenandelstak 1 og 2 vil virke inn på den enkeltes og husstandens økonomi. Vi har derfor en liten spørreundersøkelse om dette, som vi håper at dere kan ta dere noen minutter til å svare på. Vi ønsker også å å få vite litt om hvordan dere opplever situasjonen med coronaviruset som i disse dager preger livene våre og setter sterke begrensninger for hva vi kan gjøre. Avslutningsvis ønsker vi å få vite hva du mener Hjernesvulstforeningen skal rette fokus mot i 2021-2025, som er vår neste strategiperiode.

Undersøkelsen finner du her og den er selvsagt helt anonym: Spørreundersøkelse

Leave a comment