Bilde-likepersonsamling

Onsdag 4 oktober var likepersonene i region nord samlet i kreftforeningens lokaler i Tromsø. Formålet med dagen var å skolere og oppdatere våre likepersoner, samt å utveksle erfaring og bli bedre kjent med hverandre. Jørn Pettersen, nestleder i HSF var foredragsholder og Solveig Lomsdal, likepersonsansvarlig var kursansvarlig for dagen.

På slutten av dagen flyttet vi oss opp til UNN hvor vi fikk omvisning på det nye Vardesenteret. Kvelden på Vardesenteret ble avsluttet med foredraget til Jørg Hænicke, som fortalte om boken sin «Menn som gråter».

Du kan lese mere om likeperson samlingen i neste nummer av Hjerne Det som kommer ut i november.

Leave a comment