Hjernesvulstforeningen har fulgt nøye med utviklingen i “Corona-situasjonen”, og basert på de gjeldende omstendighetene som råder, bl.a. forbudet mot å arrangere møter med flere enn tre deltakere som kommuneoverlegen i Ullensaker i dag har kommet med, så har styret kommet til at Mestringskonferansen 8.-10. mai avlyses.

Fagdagen 6. mai avlyses også, grunnet risikoen som på ingen måte kan reduseres uten at vi følger myndighetenes råd om å sikre tilstrekkelig distanse mellom mennesker for å bidra til at smittefare kommer under kontroll.

Siden disse avlysningene nå kommer som et resultat av pålegg fra myndighetene etter smittevernloven, finnes det foreløpig ikke en erstatningsordning for slik utgifter fra Statens side. Har du allerede bestilt flybilletter som nå må avbestiller, så må du selv søke refusjon for disse hos flyselskapet eller eget forsikringsselskap.

Leave a comment