Kjersti Toppe og innlederne sørget for at frokostmøtet om lovfestingen av Nye metoder ble et godt og viktig møte.

Hjernesvulstforeningen var tirsdag 12. november 2019 invitert til frokostmøte av Senterpartiets helsefraksjon, vedrørende lovfestingen av Nye metoder som besluttende organ for metodevurdering og innføring av nye behandlingsmetoder i helsetjenestene. Dette er en direkte oppfølging av høringsmøtet 30. april hvor samtlige høringsinstanser, foruten de regionale helseforetakene, mente at dette var feil vei å gå og en juridisk uholdbar løsning.

Med den pågående NAV-skandalen friskt i minnet er flere av politikerne og pasientforeningene på ingen måte beroliget over forvaltningens evne til å ta de rette beslutningene, og møtet bar preg av sterke advarsler mot de foreslåtte endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og lovfestingen av Nye metoder.

Hjernesvulstforeningen benyttet anledningen til å overrekke vårt klare innspill til saksordfører og nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe, og håper at til tross for at regjeringen har stortingsflertallet bak seg, så vil saken sendes tilbake til regjeringen for en ny og grundig utredning og ikke ende opp med et vedtak den 13. desember i år. Fredag den 13. kan således vise seg å bli en skikkelig uheldig dag for pasientene, noe vi og mange andre prøver å unngå.

Hjernesvulstforeningens skriv kan du lese her: 2019111 Vedrørende lovfesting av Nye metoder

Oppdatert 17. nov 2019

Leave a comment