Til alle pasient- og likepersonsforeninger.

Kreftforeningen representerer en sårbar gruppe. Grunnet koronasviruset har vi tatt noen forebyggende grep og avlyser følgende aktiviteter ut mars:

– Treffpunkt

– Temakafeer

– Arrangementer i Vitensenteret i Oslo

– Større arrangement og foredrag.

– Aktiviteten på Vardesentrene vurderes i samråd med sykehusene, og vil variere fra sted til sted. Frivillige på Vardesenteret får oppdatert informasjon fra sine kontaktpersoner.

 

Les mer om våre vurderinger og hvorfor vi har tatt enkelte grep å våre nettsider.

 

https://kreftforeningen.no/aktuelt/siste-nyheter/tar-grep-om-arrangementer-for-kreftpasienter/

 

 

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

 

Leave a comment