Akkurat nå er det 6 forskjellige kliniske forskningsprosjekter du kan søke om å få delta i.

STUDIE 1: Disulfiram og kobbertilskudd sammen med cellegift ved tilbakefall av glioblastom.

Hvem kan delta?

Du som har vekst og tilbakefall av glioblastom kan søke om å få delta.

Be fastlegen eller onkologen om henvisning til; Kreftklinikken, St. Olavs hospital i Trondheim. Om du har spørsmål om studien kan du kontakte onkolog Tora. S. Solheim på telefon 72 82 61 36.

Hva innebærer studien? Forskning viser at Disulfiram har effekt mot gliomceller og at denne effekten forsterkes i kombinasjon med kobber. Det finnes også en rapport om at effekten forsterkes av samtidig bruk av cellegiftbehandling.

Det finnes noen få, små publiserte studier fra andre kreftformer med lovende resultater.

På bakgrunn av dette er det designet en åpen, randomisert og kontrollert studie for pasienter med tilbakefall av glioblastom hvor det er planlagt cellegiftbehandling. Behandling vil være Disulfiram og et kobbertilskudd. Studien vil gi svar på om tillegg av Disulfiram gir lengre overlevelse ved tilbakefall av glioblastom sammenlignet med standard behandling.

 

 

STUDIE 2: Losartan kombinert med standardbehandling for hjernekreft.

Hvem kan delta?

-Du som nylig har fått diagnosen glioblastom

-Har fått tilbakefall av glioblastom

-Har lungekreft med spredning til hjernen

Be fastlegen eller onkologen om henvisning til; Oslo universitetessykehus HF, Kreftklinikken avdeling for kreftbehandlig/ henvisningsmottaket Radiumhospitalet. Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo.

Har du spørsmål om studien kan du kontakte Utprøvingsenheten på Radiumhospitalet på

telefon 22 93 40 00.

Hva innebærer studien? Som deltager i gruppen får du den behandlingen legen din mener er riktig behandling for deg sammen med studiemedisinen Losartan. I tillegg til å redusere høyt blodtrykk er det i noen studier vist at Losartan reduserer stivheten i og rundt kreftsvulster. På denne måten åpnes sammenklemte blodårer, og man får bedre transport av medisin til svulsten. Dette er foreløpig ikke godt dokumentert for pasienter med hjernekreft, og vi ønsker derfor å studere effekten av Losartan hos voksne som behandles for hjernekreft.

Som deltaker må du ta noen ekstra MR-undersøkelser sammenlignet med vanlig standard for hjernesvulst. Du må også ta ekstra blodprøver.

 

Studie 3: Klassifisering og behandling av hjernemetastaser.

Hvem kan delta?

-Du som nylig har fått påvist spredning til hjernen

-Er 18 år eller eldre

-Er i stand til å gi samtykke

Be fastlegen eller onkologen om henvisning til; Lege Olav Eric Yri, Oslo universitetessykehus, Radiumhospitalet, postboks 4593 Nydalen, 0424 Oslo.

 

Hva innebærer studien?

Deltagelsen i studien innebærer ingen ekstra undersøkelser. Sykehuset vil samle inn en del opplysninger om deg blant annet fra Kreftregisteret, Nasjonalt pasientregister, journal, røntgenbilder, blodprøver osv. og om kreftsykdommen din og den behandlingen du får. Med jevne mellomrom svarer du på noe spørreskjemaer om hvordan du oppfatter livskvaliteten din. Det tar ca 30-45 minutter å svare på skjemaet.

Flere kliniske studier finner du på hjemmesiden til www.oslo- universsitetssykehus.no

Leave a comment