colourbox5112328

Vanskelig å forstå hvordan hjernen virker, sier du? En sammenligning med batterier, stikkontakter og kraft kan hjelpe.

Dette er en skriftlig versjon av et foredrag doktorgradsstipendiat Marte Julie Sætra holder for blant annet skoleelever. Her får du forklaringer på hvordan vår fantastiske hjerne fungerer, forklart på en måte som er enkel og forstå og ikke full av latin.

Les og bli vis ved å følge denne lenken: https://titan.uio.no/node/2130

Leave a comment