Det sitter i hodet, 23. og 24. mai 2019

Dette kurset er for deg eller dere som opplever at hverdagen er endret
på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan være nyoperert, ferdigbehandlet, leve med hjernesvulst eller være pårørende.

Målet med kurset er:

·Økt kunnskap gjennom undervisning fra fagpersonell
·Bli kjent med andre i samme situasjon
·Oppdage nye muligheter

Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og erfarne brukere (pasient/pårørende) deler sin erfaringskunnskap.
Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverks-bygging.

Egenandel (gjelder kun pasient)  er på kr. 351,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale.

Reise- og oppholdsutgifter

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings-og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten §5-5 med tilhørende forskrifter.
Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr 298,-tur/retur. Pasientreiser dekker kr 580,-for overnatting + kr 225,-for kost pr. person pr. døgn.

NB!Ta kontakt med Pasientreiser, tlf 05515 i forkant av kurset .

Mer om kurset og hvordan du melder deg på  finner du her: invit brosjyre mai 2019

Leave a comment