Avtakking-1024x683

På landsmøtet 2018 fikk Cathrine Aas Moen avløsning som styreleder. Ny styreleder er Lars Bestum, som desverre var forhindret fra å delta på landsmøtet.

Hjernesvulstforeningen foretok også en utvidelse av Hovedstyret med ytterligere to styremedlemmer, la ned landsstyret og besluttet å ha årlige landsmøter. Organisasjons- og kontrollkomiteen ble erstattet med et organisasjonsutvalg.

Oversikt over det nye Hovedstyret finner du her: Hovedstyret

Leave a comment