fallback_card

Hjernesvulstforeningen får ofte en del spørsmål som dreier seg om hvordan man skal håndtere utfordringene som følger med en slik sykdom. Disse kommer både fra rammede og pårørende. Det finnes en del temahefter og brosjyrer hos Kreftforeningen som tar for seg mye av dette, men det er også noen som etterlyser et lite hefte som samler en del av det som mange lurer på eller trenger hjelp til å huske.

Hjernesvulstforeningen har tatt disse henvendelsene på alvor, og har laget sitt eget hefte som kan lastes ned her. Sammen med en del tips om hvordan man kommer gjennom de forskjellige fasene, er det også noen privatøkonomiske tips og kort om vergemål i heftet. Det er også satt av plass til egne notater og viktige ting som man ikke må glemme., slik som passord, kontonummer, forsikringspoliser og annet. Heftet vil i tillegg til å kunne lastes ned også bli skrevet ut og delt ut i A5-format på Hjernesvulstforeningens arrangement.

Målsetningen med heftet er ikke å gi svar på alt, men å gi litt råd og veiledning, samt hjelpe til med å huske viktige ting. Selv om det er mye som er relevant når livet går mot slutten, er det også mye som er viktig å ha tenkt over for oss alle.

Lev lurt med hjernesvulst – også ved livets slutt!

Last ned veilederen her!

Leave a comment