Torsdag 14 og fredag 15 november 2019 arrangerte HSF Nord-Norge samling for sine medlemmer i regionen. Samlingen var på Hotell Saga i Tromsø og temaet for samlingen var mestring og erfaringsutveksling. Det ble 2 innholdsrike dager med flotte innlegg og gode samtaler. Deltakere fra Helgeland i sør til Tana i nord var med. Vi i styret takker de 19 deltakerne som deltok for deres engasjement og for at de var med å delte sine erfaringer.

Leave a comment