Har du begynt i ny jobb eller skal du begynne å studere? Har du i tillegg en hjernesvulst eller annen sykdom som gir nedsatt kognitiv kapasitet? Det kan gjøre din og arbeidsgivers / studiestedets tilværelse vanskeligere enn ønsket. Her får du noen tips med på veien fra oss.

NAV har laget en glimrende veileder som du kan laste ned her. Den gir gode råd til deg og de som skal tilrettelegge for deg.

I arbeid og høyere utdanning med kognitive vansker – veileder

Statens lånekasse for utdanning har også særskilte regler for den som trenger tilrettelegging. Her kan du også søke om ekstrastipend pga manglende mulighet til å arbeide ved siden av studiene, og for sommerperioden som studiestøtten ellers ikke dekker. Les mer ved å følge lenken under.

For deg med nedsatt funksjonsevne

Leave a comment