Forsidebilde-Montebellosenteret-002-e1504685254187-768x1024

Alle som har eller har hatt kreft kan få opphold ved Montebellosenteret. Kursopphold handler om at du får faglig kunnskap, kan dele erfaringer og oppleve fellesskap med andre mennesker i tilnærmet lik situasjon. Det er i alle kurs mulig å ha med seg pårørende/nærstående.

Kurset «Kreft – hva nå?» inneholder en dynamisk prosess hvor kunnskapsformidling om kreft, endringsstrategier og livet videre er i fokus. Oppmerksomheten er rettet mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling.

«Hjernesvulst – hva nå?» Kursene er for alle som har/har hatt hjernekreft eller godartet hjernesvulst. Kurset kan søkes alene eller med nær pårørende. Kurs 37a 14. – 21. sept

Etter deltakelse på «Kreft – hva nå?» kan du fortsette på trinn 2 kurs, som er ulike temakurs som fokuserer på utfordringer videre i livet. De ulike
temaene tar for seg utfordringer av fysisk, psykisk, sosialt eller eksistensiell karakter, og hvordan du kan mestre utfordringer videre i livet. En oversikt over alle våre kurs finner du på www.montebellosenteret.no

Leave a comment