Post electionem

Etter valget i går har vi nå et ganske så spennende utgangspunkt for de 356 kommunene som skal velge sine ordførere og hestehandle seg frem til styringsdyktige alternativer.

Noen steder er utfallet gitt gjennom velgernes tydelige stemmetall, slik som Andøy og Ibestad kommuner i Nord-Norge hvor henholdsvis Senterpartiet og Høyre sitter med rent flertall. Andre steder er det mer uoversiktlig. Noen partier har gått til valget med en lovnad om å bytte ut den sittende ordfører, uansett hvordan mandatene fordeler seg og noen har hatt fokus på å love gode tjenester til innbyggerne.

Mangt et møte vil måtte avholdes med forhandlinger i de kommende ukene. I ettermiddag er kanskje også opptellingen av personstemmene som avgjør rekkefølgen til de enkelte kandidatene, også, og personlige preferanser og gamle vennskap kan spille en rolle.

Hjernesvulstforeningen gratulerer alle ny- og gjenvalgte representanter i kommuner og fylker, og ønsker dere lykke til med viktig gjerning i de kommende årene. Det viktigste for dem som har gitt dere sin stemme er at dere representerer innbyggerne på best mulig måte og at dere ikke prøver å ri kjepphester. Man kommer ikke langt på en kjepphest og det er i de brede samarbeidene man finner fellesskapsløsninger som forplikter.

Jessheim er en by i rivende utvikling og som en del av dette har frivilligheten blitt sikret gode bygg i sentrum av byen, rett ved jernbanestasjonen og Saga boligområde.

Byutvikling og tjenester med fokus på universell utforming, rom for frivilligheten som i Ullensaker hvor Jessheim har fått sitt eget Frivillighetens hus ved jernbanestasjonen, ansvarlig økonomisk drift for å unngå økte utgifter i form av eiendomsskatt og egenbetaling som må økes og andre forhold er viktige for dem som trenger det mest. Uføre, arbeidsledige og syke er grupper som ikke har god økonomi. Disse må vernes spesielt, de rike vil alltid klare seg. Det er dem med trang økonomi som har de største behovene for hjelp fra kommunen.

Les våre 12 bud til politikerne som er en del av Hjerne Det! 3-2019. Husk hvem dere er til for og husk at det er de som også skal gjenvelge dere om fire år.

Leave a comment