Prioritering av pasientbehandling under epidemier

Hjernesvulstforeningen har i dag sendt følgende henvendelse til Helsedirektoratet:

Hjernesvulstforeningen har registrert at Helsedirektoratet har sendt ut oppdaterte regler for prioritering av pasientbehandling. Her fremgår det at planlagte polikliniske konsultasjoner, herunder radiologi, skal begrenses til et «absolutt nødvendig nivå». 

Hjernesvulstforeningen har forståelse for at det må påregnes noen endringer i f.t. det som er ordinær drift, men for vår pasientgruppe utgjør radiologiske undersøkelser en av de viktigste oppfølgingene av sykdomsforløp og ikke minst avslører tilbakefall. Vi har derfor en klar forventning om at pasienter som behandles eller følges opp for hjernesvulster fortsatt er høyt prioritert når det gjelder radiologiske undersøkelser samt poliklinisk konsultasjon. Stupp-protokollen beskriver MR-undersøkelse minst hver 12. uke, og dette er etter vår oppfatning et absolutt minimum, også i den rådende situasjonen.

Mvh 
Rolf J. Ledal
Generalsekretær

Leave a comment