fallback_card

Rehabilitering skal gi deg muligheten til å komme tilbake til hverdagen så raskt som mulig og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen.

Målet er å kunne mestre livet med og etter kreftsykdom med best mulig livskvalitet. Rehabilitering handler om både medisinske, sosiale og psykososiale behov og kan omfatte:

  • aktivitet og opptrening under og etter behandling
  • å snakke med noen som har opplevd det samme som deg
  • veiledning fra fagpersoner som sexolog, psykolog, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier eller kreftkoordinator
  • tilpasning av kostholdet ditt
  • hjelp til å takle en ny situasjon praktisk eller økonomisk
  • tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplassen
  • tilrettelegging av hjemmet og praktiske hjelpemidler

Hvordan foregår rehabilitering?

Behovet for rehabilitering under og etter kreftsykdom kan variere. Hva slags diagnose og behandling du har vært gjennom, fysisk form og livssituasjon, kan ha betydning for hva slags rehabilitering du trenger. Mye av rehabiliteringen etter sykdom foregår i det daglige.

Det er mye du kan gjøre på egenhånd (dette kalles ofte for egenrehabilitering). Noen kreftpasienter vil imidlertid trenge støtte fra fagpersoner og tilrettelagte tjenester på sykehuset, fra kommunen eller på rehabiliteringssenter.

Har du sammensatte behov og trenger tjenester fra flere tjenesteytere over lengre tid, har du rett på en individuell plan. Den skal sikre at du får et helhetlig og koordinert tilbud tilpasset dine behov og mål. Du kan selv ta initiativ til å få en individuell plan ved å snakke med legen, sykepleier eller sosionom på sykehuset, fastlegen og annet helsepersonell i kommunen eller NAV.

Leave a comment