hjernesvulstuken-logo-2019-ny-1024x230

Hjernesvulstforeningens 10-årsjubileum vil bli markert under Hjernesvulstuken 2019, og allerede nå er det lurt å sette av plass i kalenderen for Mestringskonferansen 2019 og fagdagen ved Rikshospitalet.

Mestringskonferansen blir ved Quality Airport Hotel Gardermoen i tidsrommet 26. – 28. april 2019. Det vil bli åpnet for påmelding rett over nyttår.

Fagdagen ved Rikshospitalet er ennå ikke “klubbet”, men tentativ dato er 29. april 2019. Informasjon om disse og andre arrangement vil bli gjort kjent både gjennom medlemsblad og på våre nettsider / Facebook.

Leave a comment