branch-nord-vest-1024x256

Hjernesvulstforeningen har fått oversendt informasjon om to støtteordninger som kan være aktuelle for deg som er bosatt på Vestlandet.

Torill Duus Minnefond for familier i Hordaland med barn under fem år, der mor eller far er alvorlig kreftsyk. Kan søkes én gang. Søknadsfrist 1. november. Søk støtte fra Toril Duus Minnefond på eget skjema. Spørsmål kan rettes til Kreftforeningen distriktskontor Bergen, på telefon

Terese Heggs Minnefond for kreftsyk ungdom i alderen 18-25 år i Helseregion Vest. Søknadsfrist 20. november. Søk støtte fra Terese Heggs Minnefond på eget skjema. Spørsmål kan rettes til Kreftforeningen distriktskontor Bergen, på telefon.

På denne linken finner du mer informasjon og søknadsskjema: https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/okonomisk-stotte-fra-kreftforeningen/

Leave a comment