Usynlig syk

Mange med hjernesvulster har en sykdom som er usynlig. Når sårene har grodd og håret dekker arrene, er det umulig for utenforstående å se at det er noe som setter ned din funksjonsevne.

Skinnet bedrar, det er mange av oss som er usynlig syke. Det er en kampanje for å sette fokus på nettopp dette med å være usynlig syk. Arbeidsdelen av usynlig sykkampanjen var tema for et møte i regi av Abbvie og Norsk Revmatikerforbund under Arendalsukas andre dag.

Susann Olsen har Sjøgrens syndrom og har måttet forlate varehandelen pga sin sykdom. Etter å ha gått til kafédrift, så ble hun presset ut av jobben som et resultat av sin sykdom.

Er det egentlig store forskjeller mellom diagnosene, må man starte for seg selv for å kunne stå i arbeidslivet? Usynlig sykkampanjen vil forhåpentligvis gi noe mer kunnskap til arbeidsgivere og ikke minst bidra til at den som er usynlig syk vil få det bedre i arbeidslivet.

“Ringer i vannet” har allerede gitt noen ringvirkninger og åpnet døren for videre læring og tilrettelegging for arbeidslivsdeltakelse.

Gode perspektiver fra panelet i debatten om usynlig sykdom.

Kristin Fjeldstad NRF (t. v.) fra trekker frem behovet for gode ledere. Gode ledere bygges gjennom en god og tett dialog mellom leder og arbeidsgiver. Flokken må tas vare på og gjensidig tillit må bygges, for at alle skal ha det bra på arbeidsplassen.

Ann-Torill Benonisen Indreeide fra NHO er opptatt av åpenhet og tilrettelegging. Fatigue og andre plager må arbeidsgiver klare å tilrettelegge for.

Henrik Peersen Hørselshemmedes landsforening trekker frem utfordringene med å være ærlig og tydelig på sine utfordringer, begrensninger, kompetanse og ressurser i en intervjusituasjon. Panelet er enig i at barrierene ikke bare finnes i hodet på arbeidsgiverne. Arbeidsgiverne trenger hjelp til å finne ut hva den gode tilretteleggingen er for den enkelte.

Hva skal til for friskmelde? Hvordan skal vi i et inkluderende arbeidsliv få med alle, tilpasset deres egen evne til ytelse. I et samarbeid og med støtte fra NAV skal det være mulig å få med langt flere enn i dag. Et planverk for veien til den rette måten å gjøre dette på er sterkt etterlengtet. Arbeidsgiverne trenger verktøy for å få på plass de gode løsningene.

Leave a comment