Takk for støtten!

Vi i Hjernesvulstforeningen ønsker å rette en ekstra takk til alle de som har gitt oss bidrag i mai. Alle pengene vil brukes til våre vedtektsfestede formål, i tråd med kravene fra Innsamlingskontrollen. I år satte coronapandemien en stopper for arrangementer hvor vi kunne møtes fysisk. Vi utvidet derfor hjernesvulstuken til å bli en hel […]