Hjernekreft er en svært alvorlig kreftform. Livet kan endre seg veldig mye og pårørende berøres dypt.

Fagdag-Vitensenteret-2022-programhefte

Dagen sendes også direkte – her

Fagdagen 2. mai arrangeres av Hjernesvulstforeningen, Hjernerådet og Norsk Hjernekreftnettverk.
Programmet er innholdsrikt og retter seg til både brukere og fagpersoner.

«God livskvalitet når hjernen skranter – å mestre livet med hjernesvulst og andre hjernesykdommer», er
temaet for doktorgradsstipendiat og psykolog Daniel Løke ved Sunnaas sykehus.

«Hvilke seneffekter kan man se etter behandling av medulloblastom i barne- og ungdomsalderen?» Dette
vil Einar Stensvold, PhD, Oslo universitetssykehus snakke om.

I spørrerunden får du svar på innsendte spørsmål. Onkolog Petter Brandal og hjernekirurg Einar Osland
Vik-Mo fra Norsk Hjernekreftnettverk svarer. Har du spørsmål du gjerne vil ha svar på, send dem til
Hjernesvulstforeningen fagdag@hjernesvulst.no.

Hva mener helsepolitikere om hjernesvulster og hjernehelse? Det blir «sofa-samtale» med politikere på
Stortinget: Tone Wilhelmsen Trøen (H) som leder Stortingets Helse- og omsorgskomite, Cecilie Myrseth
(Ap) som er første nestleder i komiteen og Bård Hoksrud (Frp) som er andre nestleder i komiteen.

Norsk Hjernekreftnettverk er dannet for å få mer fart på hjernekreftforskningen. Petter Brandal og Einar
Osland Vik-Mo snakker om «Norsk Hjernekreftnettverk – kritisk suksessfaktor for forskning og
utvikling».

Andre medvirkende i programmet er styreleder i Hjernesvulstforeningen Pål Oraug, den nye
generalsekretæren i Hjernerådet Henrik Peersen (starter 1.mai), og Iselin Holmedal Marstrander
styremedlem i Hjernesvulstforeningen.

Fagdagen er gratis. Dette er et fysisk arrangement i Kreftforeningens Vitensenter i Kongens gate 6, Oslo.
Møtet blir også strømmet, så interesserte over hele landet kan delta.

Ønsker du å delta fysisk i Vitensenteret, vær vennlig å meld deg på via denne lenken:
https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=GHDZG2QTL1CP

Fagdagen sendes også direkte 

 

HJERTELIG VELKOMMEN!
For Hjernesvulstforeningen er fagdagen 2. mai «Vår dag» i Frivillighetsåret 2022.